ACCIONS

Categories

Àgora dels Menjadors Socials Sans i Sostenibles

Àgora rural

Alterbanc: Una proposta agroecològica pel dret a l’alimentació

Diagnosi Participativa – cap a un nou model de menjador escolar

Mallorca al plat

Postgrau de dinamització local agroecològica

Menjador Escolar Ecològic

Menjadors escolars als micropobles

Logística agroecològica a les comarques gironines

Ecocomedores Canarias – Mesa alimentación

Menjadors escolars més sans i sostenibles

*