Àgora dels Menjadors Socials Sans i Sostenibles
OBJECTIU

Contribuir a que les persones usuàries coneguin, suportin i apreciïn del nou model de Menjador Social (amb productes ecològics, de temporada i de proximitat). Alhora, tenir en compte i cuidar, des d’una mirada interseccional, les circumstàncies de vulnerabilitat i opressió que viuen les usuàries.

ENTITATS

L’Esberla SCCL

05/2019

Vam realitzar una sessió Àgora de 2 hores amb educadores i usuàries del menjador social. Durant la sessió vam poder explicar el model de Menjadors Sans i Sostenibles i recollir valoracions i comentaris per part de les usuàries.

La dinàmica participativa va permetre la lliure expressió de les usuàries al voltant de l’alimentació i el canvi al model ecològic, l’organització del menjador social i la convivència. Va deixar constància de que es necessiten molts esforços per anar cap a un model de menjador social més humà i sostenible per totes les seves parts.

A partir dels testimonis recollits vam redactar un informe de recomanacions per seguir amb la transformació del menjador.

CLIENT

Ajuntament de Barcelona

DESTINATÀRIES

Usuàries del Menjador Social de Navas Barcelona