Alterbanc: Una proposta agroecològica pel dret a l’alimentació
OBJECTIU

Amb la pràctica d’un banc d’aliments agroecològic volem demostrar a les administracions que aquesta fórmula és més transformadora que les actuals

ENTITATS

El Pa Sencer SCCL amb altres entitats

Permanent, inici 2020

Des del 2020  estem portant aliments agroecològics a diferents grups d’ajuda mútua de L’Hospitalet i Barcelona

CLIENT

Ajuntament de Barcelona, Fundació Daniel & Nina Carasso, entre d’altres

DESTINATÀRIES

Grups d’ajuda mútua de Catalunya