Diagnosi Participativa – cap a un nou model de menjador escolar
OBJECTIU

A través de la diagnosi participativa, identificar les necessitats col·lectives del personal educatiu en relació a la seva experiència laboral.  Reconèixer els reptes educatius i alimentaris que planteja el nou model de menjador escolar impulsat per l’AMPA.

ENTITATS

L’Esberla SCCL

04/2019

Vam realitzar una diagnosi participativa per ajudar a la transformació del model de menjador escolar de l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar.

Vam organitzar una trobada participativa amb el monitoratge de l’escola i redactar un informe de recomanacions.

Amb base a les informacions recollides, vam redactar una sèrie d’orientacions en relació al projecte alimentari i a la gestió, coordinació i formació del monitoratge. Vam analitzar també la comunicació i participació dels diversos agents de la comunitat educativa així com el treball de reconeixement mutu dels agents de la comunitat educativa.

CLIENT

AMPA de l’Escola Pérez Sala

DESTINATÀRIES

Comunitat educativa del menjador