Ecocomedores Canarias – Mesa alimentación
OBJECTIU

Ecocomedores de Canarias és un programa de referència en la millora de la qualitat de l’alimentació, projectant valors educatius i de salut alimentària a través de l’aposta i desenvolupament de la producció agrària ecològica a Canàries. Es basa en la incorporació de productes ecològics, frescos, locals i de temporada en els menús dels centres escolars, sociosanitaris i de restauració col·lectiva a Canàries.

ENTITATS

Menjadors Ecològics

El programa coordina la distribució a nivell insular i regional, per a assegurar el subministrament de producte als centres dins del termini i en la forma escaient, amb les adequades condicions de qualitat. Tot això a un preu just fixat anualment pels productors i que no varia al llarg de tot el període, per a evitar les fluctuacions del mercat

CLIENT

Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

DESTINATÀRIES

Productores, distribuidores, equips de cuina i de menjador