Logística agroecològica a les comarques gironines
OBJECTIU

El projecte té els objectius d’enfortir les xarxes alimentàries alternatives i la inserció laboral a comarques gironines. Amb la constitució d’una cooperativa de serveis es facilita a la pagesia i l’elaboració artesana la tasca logística i de distribució i l’accés als mercats locals, a la vegada que promou l’accés a aliments sans i de qualitat a les consumidores.

ENTITATS

Arran de terra SCCL ,La Veganeria SCC, Llavora, La Vinyeta, Ecosol, Fundació Tresc, Fundació Emys

01/03/2021 - 28/02/2023

CLIENT

Promou i finança: la Generalitat de Catalunya – Departament d’Empresa i Treball

DESTINATÀRIES

Xarxes alimentàries locals

Pagesia de les comarques gironines