Menjador Escolar Ecològic
OBJECTIU

Gestionar el menjador escolar de manera integral: cuina ecològica i monitoratge.

ENTITATS

L’Esberla SCCL

2015-2021

Gestió el menjador escolar ecològic de l’Escola Bergantí del Masnou.

Com a projecte integral de menjador ecològic entenem un menjador que integra amb cura, des d’una perspectiva ecològica i holística, les vessants de producció, alimentació i educació.

Un menjador on es potencia una producció ecològica i de proximitat amb totes les proveïdores.

Un menjador on es realitza una cuina i alimentació conscient i responsable.

Un menjador on es promou una educació que entén l’infant com el centre de tot el procés i sobre el que cal també tenir una visió sistèmica de les seves vivències.

CLIENT

Fundació Escola Bergantí

DESTINATÀRIES

Alumnat