Menjadors escolars als micropobles
OBJECTIU

Fer una diagnosi de la situació i recomanacions per la transició cap a menjadors ecològics i de proximitat als micropobles per tipologia de menjador

ENTITATS

Arran de terra SCCL
Raiels
L’Aresta

01/06/2022 - 31/12/2022

Des de l’Associació de Micropobles de Catalunya es proposa realitzar un diagnòstic de la situació dels menjadors escolars als micropobles que formen part de l’associació per tal d’elaborar un pla d’acció per avançar en la consecució de menjadors escolars de proximitat i/o ecològics.

L’objectiu general d’aquesta proposta és recollir informació rellevant que sigui d’utilitat pels agents implicats en els menjadors escolars dels micropobles. Aquesta diagnosi servirà per avaluar les potencialitats i reptes d’avançar cap a models de menjadors escolars que prioritzin el producte local i ecològic, i poder fer recomanacions.

CLIENT

Associació de micropobles de Catalunya

DESTINATÀRIES

Associació de micropobles de Catalunya
Tècniques d’entitats que gestionen menjadors escolars
Comunitat educativa