Menjador Escolar Ecològic

Menjador Escolar Ecològic

Gestió el menjador escolar ecològic de l’Escola Bergantí del Masnou. Com a projecte integral de menjador ecològic entenem un menjador que integra amb cura, des d’una perspectiva ecològica i holística, les vessants de producció, alimentació i educació. Un menjador on...
Diagnosi Participativa – cap a un nou model de menjador escolar

Diagnosi Participativa – cap a un nou model de menjador escolar

Vam realitzar una diagnosi participativa per ajudar a la transformació del model de menjador escolar de l’Escola Pérez Sala de Vilassar de Mar. Vam organitzar una trobada participativa amb el monitoratge de l’escola i redactar un informe de recomanacions. Amb base a...
Àgora dels Menjadors Socials Sans i Sostenibles

Àgora dels Menjadors Socials Sans i Sostenibles

Vam realitzar una sessió Àgora de 2 hores amb educadores i usuàries del menjador social. Durant la sessió vam poder explicar el model de Menjadors Sans i Sostenibles i recollir valoracions i comentaris per part de les usuàries. La dinàmica participativa va permetre la...
Postgrau de dinamització local agroecològica

Postgrau de dinamització local agroecològica

La Dinamització Local Agroecològica (DLAe) és un nou paradigma de desenvolupament local basat en les propostes de l’Agroecologia. És, alhora, una metodologia innovadora per impulsar, en l’àmbit local i de forma participativa, la transició vers sistemes alimentaris més...