Postgrau de dinamització local agroecològica
OBJECTIU

El Postgrau en Dinamització Local Agroecològica ha estat dissenyat pensant en professionals, activistes i estudiants interessats/des en formar-se per promoure la Transició Agroecològica als nostres territoris.

ENTITATS

Arran de terra SCCL

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

2015-2022

La Dinamització Local Agroecològica (DLAe) és un nou paradigma de desenvolupament local basat en les propostes de l’Agroecologia. És, alhora, una metodologia innovadora per impulsar, en l’àmbit local i de forma participativa, la transició vers sistemes alimentaris més justos, més sans i més sostenibles.

Per posar en marxa aquests “processos locals de Transició Agroecològica”, la DLAe posa al centre les necessitats i els reptes de la petita i mitjana pagesia; i impulsa dinàmiques àmplies i transversals de participació ciutadana per mobilitzar els agents, els recursos i les capacitats endògenes de les comunitats locals.

CLIENT

DESTINATÀRIES

Professionals, activistes i estudiants