Ecocomedores Canarias – Mesa alimentación

Ecocomedores Canarias – Mesa alimentación

El programa coordina la distribució a nivell insular i regional, per a assegurar el subministrament de producte als centres dins del termini i en la forma escaient, amb les adequades condicions de qualitat. Tot això a un preu just fixat anualment pels productors i que...