CENTRALS DE COMPRES

Acompanyament territorial per la creació d’una central de compres i logística de circuit curt compartida al territori

La Marmita proposa una serie de serveis per facilitar la transició agroecològica dels actors vinculats a les cuines de col.lectivitats.

destinatàries

—Entitats i projectes agroecològics que apostin per la transició agroecològica.
Administracions públiques interessades en promoure i donar suport als sistemes alimentaris territorialitzats.

necessitats

—S’ha demostrat la viabilitat de les cuines de col.lectivitats que han fet una aposta per la transformació agroecològica especialment de forma coordinada a nivell territorial.
—Per garantir la viabilitat i fins on es pot arribar en aquesta transformació agroecològica a les col.lectivitats, és necessari conèixer el territori, les capacitats de producció, les capacitats existents a les cuines de col.lectivitats amb visió de sistema alimentari territorialitzat.

Serveis

—Prospecció territorial de possibilitats de producció i abastiment del territori (enquestes, entrevistes, trobades de/amb la pagesia).
—Suport en les activitats de logística i distribució, coordinació i dinamització del procés de coordinació territorial.
—Gestió de les comandes (càlcul de preus, facturació) i suport amb eines digitals.

ACCIONS RELACIONADES