EDUCACIÓ I SENSIBILITZACIÓ A CUINES DE COL•LECTIVITATS

Assessorament i formació en educació i sensibilització agroecològica de cuines de col•lectivitats

La Marmita proposa una serie de serveis per facilitar la transició agroecològica dels actors vinculats a les cuines de col.lectivitats.

destinatàries

—Gestores de cuines de col·lectivitats (Menjadors escolars, Menjadors Socials, etc.).
—Associacions de Famílies que gestionen Menjadors Escolars.
—Centres educatius.

necessitats

—La transició agroalimentària d’una cuina de col·lectivitat, a banda dels aspectes d’abastiment i cuina, també ha de posar atenció en l’acompanyament de l’experiència i la consciència de les usuàries del mateix menjador. —És important impulsar accions i mesures que facilitin que les usuàries del menjador coneguin i apreciïn l’origen i el procés que segueixen els aliments abans i desprès d’arribar a taula.

accions

—Diagnosi i Orientació del Projecte Educatiu de Menjador al voltant de la consciència ambiental i alimentària.
—Formació per educadores i acompanyants sobre consciència ambiental i alimentària.
—Xerrada per usuàries i famílies sobre consciència ambiental i alimentària.
—Campanya de sensibilització de Menjador per la consciència ambiental i alimentària.
—Incorporació d’unitats didàctiques sobre la transició agroalimentària en el currículum escolar.

ACCIONS RELACIONADES