LICITACIONS DE CUINES DE COL•LECTIVITATS.

Formació i assessorament en licitacions i plecs de condicions

La Marmita proposa una serie de serveis per facilitar la transició agroecològica dels actors vinculats a les cuines de col.lectivitats.

destinatàries

Administració Pública (Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, …)

necessitats

— En el marc del Pla estratègic d’Alimentació de Catalunya (PEAC) s’està treballant una llei de contractació pública d’aliments. Existeix també un acord de govern que insta a incorporar aliments ecològics i de proximitat a les cuines de col·lectivitats.
—Existència d’experiències positives i transformadores de licitacions de gestió de cuines de col.lectivitats.
—S’ha demostrat la viabilitat tècnica, financera i jurídica d’incloure criteris de proximitat, ecològic, temporada, circuit curt i preu just en les licitacions de compra pública d’aliments.
—Manca de formació/sensibilització de part del personal tècnic de les administracions públiques.

assessoraments

—Davant de mesures contra l’emergència climàtica i de crisi energètica, transmetre el poder de transformació d’una compra pública que aposti per l’agroecologia i que cal incloure a l’agenda política.
—Prospecció territorial de possibilitats de producció i abastiment del territori (enquestes, entrevistes, trobades de/amb la pagesia per captar-los i veure quin preu poden oferir).
—Identificació i quantificació de menjadors que entrarien en la licitació: diagnosticar la capacitat material i humana de les cuines dels menjadors de col·lectivitats.
—Càlcul del preu de l’àpat segons diagnosi de consum i de producció.
—Recomanacions d’ubicació de cuines centrals.
—Suport en la redacció dels plecs.
—Pla d’introducció del nou model de cuina a les escoles.

ACCIONS RELACIONADES