MISSIÓ, VISIÓ, VALORS

La missió principal de La Marmita és contribuir a la transició agroecològica del sistema alimentari a través de l’assessorament de cuines de col·lectivitats.

Missió

La missió principal de La Marmita és contribuir a la transició agroecològica del sistema alimentari a través de l’assessorament de cuines de col·lectivitats.

Per aconseguir aquesta missió treballem de forma interdisciplinar en els diferents nivells dels menjadors de col·lectivitats:

$

Promoció de xarxes locals de Producció, Elaboració i Distribució

a través de l’intercanvi d’experiències inspiradores, de la intercooperació dels agents i la vinculació de la producció d’un territori amb les seves cuines de col·lectivitats.

$

Transformació de les cuines de col·lectivitats

a través de la inclusió de criteris ecosocials de selecció de producte, de l’elaboració de menús i plats sostenibles i saludables, de la formació del personal de cuina així com la capacitació dels seus equipaments.
$

Incidència en les Polítiques Públiques Alimentàries

a través de la prospecció i demostració de la viabilitat d’abastiment d’un territori i de la inclusió de criteris ambientals i socials en la compra pública.

$

Potenciar l’educació i sensiblització de les usuàries dels menjadors

a través de formació i campanyes de consciència alimentària i ambiental, de l’enfortiment de les habilitats i actituds d’acompanyament de l’àpat, de la millora de les condicions estructurals dels menjadors i de la incorporació de la participació i facilitació de conflictes.

visió

Volem esdevenir un espai de referència per les cuines de col·lectivitats, territoris i administracions públiques que vulguin impulsar la transició agroecològica. Volem demostrar que és necessària una agrupació interdisciplinar de professionals de diferents sectors per aconseguir la transició de les cuines col·lectives d’un territori.

VALORS

Els valors que ens guien la consecució d’aquesta missió són:

$

Transformació

Apostem per una transformació real, crítica i demostrable del sistema alimentari.

$

Aliança

Donem molta importància a la complementarietat d’experteses i mirades per poder assessorar en la transició de forma interdisciplinar..

$

Sostenibilitat

vetllarem per a que els projectes i actuacions promoguin i tinguin en compte tant la sostenibilitat de les destinatàries així com la del nostre projecte.

$

Experimentació

a partir de la curiositat volem construir conjuntament i de tu a tu amb les destinatàries noves formes de caminar cap a la transició agroalimentària en les cuines de col·lectivitats

$

Descentralització

tenint en compte la diversitat del país, volem que el projecte sigui accessible, present i s’adapti a entorns rurals i urbans.