L'alimentació actual està globalitzada i deslocalitzada, amb un consum excessiu de carn i processats. En els darrers deu anys la producció agrària a Barcelona ha perdut 5.800 explotacions, i el 41% de les existents actualment són de persones més grans de seixanta-cinc...