DISSENY I IMPLEMENTACIÓ DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES.

Diagnosi i elaboració de plans d’acció territorials

La Marmita proposa una serie de serveis per facilitar la transició agroecològica dels actors vinculats a les cuines de col.lectivitats.

destinatàries

—Entitats socials, associacions que vulguin impulsar la transició a través de cuines per col.lectivitats.
—Administració pública (Ajuntament, Consell Comarcal, Diputació, …)

necessitats

Partint de la necessitat d’aterrar les polítiques agroalimentàries a les realitats dels territoris, un dels espais transformadors són les cuines de col.lectivitats atès que tenen un volum de consum garantit durant un període determinat (curs escolar, tot l’any,..), es pot planificar i es poden pactar preus.

S’ha demostrat la viabilitat de les cuines de col.lectivitats que han fet una aposta per la transformació agroecològica, però per garantir la viabilitat i fins on es pot arribar en aquesta transformació agroecològica a les col.lectivitats és necessari conèixer el territori, les capacitats de producció, les capacitats existents a les cuines de col.lectivitats i calcular la partida alimentària.

accions

Diagnosi i prospecció territorial d’oportunitats i reptes. Identificació de:

(1) Tipologies de menjadors;
(2) Xarxes de producció i distribució;
(3) Identificació de potencial de producció i consum

Pla de de recomanacions i orientacions de polítiques públiques per afavorir la transició ecològica.
Pla d’accions, millora i viabilitzacions de cuines de col·lectivitats.

ACCIONS RELACIONADES