Mapatge sobre el preu i el valor dels aliments a Catalunya

Mapatge sobre el preu i el valor dels aliments a Catalunya

En aquest estudi s’ha volgut obrir la mirada i, més enllà de comparar el preu de dos productes, hem comparat la despesa d’unitats familiars que compren en els circuits convencionals i les que compren en circuits alternatius, concretament en una cooperativa de consum...