recursos

Categories

Manual para comedores saludables y sostenibles

2020

Nani Moré, Nüria Casajuana, Izaskun Berasategi

El objetivo del manual es dotar de criterios a las comisiones de los comedores escolares de la comunidad para que puedan valorar todos los aspectos que tienen que ver con la contratación de los servicios  y poder hacer la transición hacia unos comedores más saludables y sostenibles.

Guía para la transición de la restauración colectiva

2021

CERAI

Esta guía se ha elaborado teniendo en cuenta dos afirmaciones: por un lado, las administraciones públicas pueden presentar un papel clave en la promoción de alimentos agrícolas del territorio, ya que tienen en su poder la posibilidad de modificar el mercado mediante sus procesos de compra pública. Por otro lado, las empresas gestoras de comedores escolares, junto a su personal de cocina, pueden ser motores de transformación de los menús escolares.

Alimenta’t amb seny

2021

Barcelona Escoles + Sostenibles - Ajuntament de Barcelona

Guia d’activitats i recursos per treballar l’alimentació sana, justa i sostenible als centres educatius

L’hort escolar

2020

Ajuntament de Barcelona

Guia pràctica d’horticultura i jardineria ecològica per escoles

Tothom a taula! Qui menja què, com, on quan, quant i per què però, EP!

2021

Ajuntament de Barcelona, Rosa Sensat i Consorci d’Educació de Barcelona

Selecció de llibres per impulsar la lectura, el debat i l’educació per a una alimentació sostenible, justa i saludable a l’educació infantil i primària

Acompanyar els àpats dels infants

2016

Agència de Salut Pública de Catalunya

Menú 2030 – Transformar el menú para transformar el sistema alimentario

2020

Nani Moré i Carles Soler

Guia pràctica per proporcionar tots els coneixements necessaris en el procés de transformació de les cuines col.lectives cap a un model més saludable i sostenible vinculat a les produccions locals agroecològiques.

Guía de comidas saludables y sostenibles

2020

Menjadors Ecològics

Guia pràctica per aprendre a menjar a casa i complementar l’alimentació que nens i nenes reben a les escoles. Es tracta de comprendre els nutrients dels aliments i comprendre què és una alimentació saludable.

Libro blanco de la alimentación sostenible en España

2022

Diversos autors

El llibre blanc de l’alimentació sostenible identifica i proposa les principals claus per aconseguir una transició cap a sistemes alimentaris sostenibles i resilients.

Mapatge sobre el preu i el valor dels aliments a Catalunya

CAT

En aquest estudi s’ha volgut obrir la mirada i, més enllà de comparar el preu de dos productes, hem comparat la despesa d’unitats familiars que compren en els circuits convencionals i les que compren en circuits alternatius, concretament en una cooperativa de consum local. Les dades parlen!

Guia de creació i gestió d’espais compartits de producció agroalimentària

2019

CAT

El Pa Sencer SCCL

Aquesta guia està especialment enfocada a les administracions públiques per tal que puguin aprofundir en les potencialitats dels espais compartits de transformació alimentària, impulsar-los i integrar-los en el teixit econòmic del territori