TRANSICIÓ AGROECOLÒGICA DE LES CUINES DE COL·LECTIVITATS.

 Assessorament i acompanyament tècnic.

La Marmita proposa una serie de serveis per facilitar la transició agroecològica dels actors vinculats a les cuines de col.lectivitats.

destinatàries

Administració Pública (Ajuntament, Consell Comarcal, Diputacions, Generalitat de Catalunya).
Empreses gestores de cuines de col.lectivitats.
Entitats socials, associacions que vulguin impulsar la transició a través de cuines per col.lectivitats.

necessitats

—S’ha demostrat la viabilitat de les cuines de col.lectivitats que han fet una aposta per la transformació agroecològica.

— Demostrar el potencial de consum que tenen les cuines de col.lectivitats per garantir la viabilitat de la pagesia i l’economia local.

— S’han identificat que les principals dificultats que tenen les cuines de col.lectivitats per fer aquesta transformació són la manca de capacitats tècniques, de coneixement i d’e eines de gestió adaptada a les realitats de les col·lectivitats.

accions

— Estudi de viabilitat per la transformació dels menús a les cuines de col.lectivitats i propostes de millora.
—Digitalització de la gestió de cuines de col·lectivitats.
—Difusió i posar a disposició eines i documents sobre la transformació de les cuines de col.lectivitats

ACCIONS RELACIONADES